CONSELL INSULAR DE MENORCA - DEPARTAMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS   |   Català
        Institut de la Joventut de Menorca
HORARI D'ATENCIÓ

 
Dilluns a divendres
Matins 8.30 a 14.00 h
Capvespres 17.00 a 20.00 h
Av. Menorca, 2 · Maó
Telèfon: 971 36 50 73
info@injovemenorca.com
AGENDA PROPERES ACTIVITATS

  Festival Esperanzah a casa
Del 16 al 29 de març, més informació al twitter @esperanzahWMF
  Curs online Vida digital + segura
Inici: 24 de març de 2020. Amb certificat d'aprofitament i des de casa!
  BIOCLASS EN DIRECTE
Esport des de casa en directe a instagram @biosportmenorca, del 25 al 31 de març.
  VERSOS AÏLLATS
Recital de poesia amb autors menorquins, els dies 28 i 29 de març, a la pàgina del facebook Versos aïllats.
  2n concurs de booktràilers (Alternanits)
Inscripcions online fins el 25 de maig

TOTS JOVENTUT ALS MUNICIPIS

Premis WONNOW 2020

Premis WONNOW 2020

Els criteris de valoració dels mèrits de les candidates seran els següents:

Per al premi en metàl·lic de 10.000 euros:

Nota mitjana de l'expedient acadèmic dels primers 180 crèdits cursats i finalitzats de qualsevol dels graus incloses en l'Annex I de l'concurs.
Carta motivacional en la qual l'alumna expliqui a què destinaria el premi en metàl·lic si fos la guanyadora.
Trajectòria personal i social de l'currículum vitae.

Per als 10 Premis de Beca, consistents en beques remunerades per treballar sis mesos a CaixaBank:

Carta motivacional en la qual la candidata seleccioni el projecte o projectes en què li agradaria participar si obtingués la beca remunerada.
Trajectòria acadèmica, professional i personal de l'currículum vitae. (Es valorarà participació en projectes, premis, cursos, col·laboracions, assistència a simposis, publicacions i coneixements d'idiomes).

La selecció de la guanyadora a el Premi Monetari i de les guanyadores als Premis de Beca es realitzarà en fases successives de caràcter eliminatori i l'organització podrà sol·licitar nova informació i / o documentació acreditativa que consideri necessària en cada fase.

Les candidates podran concursar segons desitgin i indistintament tant a el Premi Monetari com als Premis de Beca, o a tots dos. La inscripció en només un dels dos premis no implica la inscripció en l'altre.

La participació en els Premis WONNOW 2020 és gratuïta.

El termini de presentació de les candidatures va començar el dia 10 de febrer i finalitzarà el 30 d'abril de 2020.
convoca

CaixaBank i Microsoft Ibèrica
requisits

Podran participar les alumnes que hagin superat i tinguin notes oficials dels primers 180 crèdits de l'grau i segueixin matriculades i cursant dit grau o el màster que li dóna continuïtat als seus estudis, els graus estiguin aprovats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i acreditació (ANECA) i que figurin en el llistat de graus de l'àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques que figura com Annex i a la fi de les bases.

A més, les alumnes de graus de l'àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques no incloses en aquest llistat i que compleixin els requisits indicats, podran sol·licitar la seva inscripció, si bé queda condicionada a l'criteri dels organitzadors.
dotació

Un Premi Monetari, consistent en 10.000 euros per prosseguir o ampliar estudis, formació o projectes empresarials i un diploma (la quantia bruta de el premi és de 10.000 euros, estant sotmès a la legislació fiscal aplicable, la guanyadora pot renunciar a la beca i mantenir el premi en metàl·lic).
Deu Premis de Beca, consistents en 10 beques remunerades per treballar durant sis mesos a CaixaBank en els projectes especificats en l'Annex II de les Bases.
Tant la guardonada amb el Premi Monetari com les candidates que hagin obtingut els Premis de Beca participaran en un programa de mentoring a Microsoft Ibèrica.


 
 
 
© INJOVE - Institut de la Joventut de Menorca
Consell Insular de Menorca